Kom wo 29 juni 19:30 naar het Provinciehuis om je stem kracht bij te zetten!

LAATSTE KANS, KOM OOK

Stop 220 meter hoge windmolens bij Almere (A27-A6)
KOM OOK EN LAAT JE STEM HOREN !

Woensdag 29 juni om 19.30, Provinciehuis van Flevoland

Flevoland wil 15 windmolens van 220 meter hoog toestaan langs de A27 van de Waterlandseweg tot de A6. Onze bezwaren worden genegeerd. Kom ook! Samen laten we zien dat we het hier niet mee eens zijn!

Niet voor niets hebben de afgelopen weken al 1150 mensen de petitie getekend. Maar nog steeds wil de Provincie onze zorgen en bezwaren niet horen. En dat terwijl er alternatieve locaties en mogelijkheden zijn.

Als we niets doen wordt het plan gewoon doorgezet. Dat mogen we niet laten gebeuren!
Kom dus ook, neem zoveel mogelijk mensen mee, en laat je stem horen op 29 juni voorafgaand en tijdens de vergadering van Provinciale Staten.  Samen kunnen we laten zien dat heel veel mensen het hier niet mee eens zijn!

Waar:               Provinciehuis Flevoland,  Visarenddreef 18, Lelystad
Wanneer:      wo 29 juni, 19.30 verzamelen bij de hoofdingang
Aanmelden:  secretariaat@bah-almerehout.nl,  mag maar hoeft niet
Meer doen:   Informeer iedereen om je heen en neem ze mee
Doorsturen:  ja graag!   Email, Facebook, Twitter

Teken de petitie:   stopmegawindmolensa27.petities.nl

Tot woensdag 29 juni bij het Provinciehuis Flevoland. Samen staan we sterk voor een duurzaam EN leefbare omgeving

Vervolg vergadering Statencommissie Duurzaamheid vanavond!

Vanavond om 20:30 is het vervolg van de vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid over het Regioplan Windenergie (zie agenda). Tevens is de beantwoording van de vragen van 8 juni van de fracties door gedeputeerde Stuivenberg  beschikbaar. Helaas wordt er aangegeven dat het schrappen van de 9km langs de A27 (vraag van SP) geen optie is vanwege het “economisch perspectief”.

De vergadering is openbaar, dus als u langs wilt gaan dan kan dat. Spreken met de fractieleden (VVD/PVV/SP) kan vooraf of in de pauze, inspreken tijdens de vergadering mag niet. Het adres is: Provincie Flevoland Visarenddreef 1 8232 PH Lelystad

Inspraak Statencommissie Duurzaamheid 8 juni

Op 8 juni was de vergadering van de Statencommissie Duurzaam- heid (zie agenda en vergaderstukken bij punt 7). Vanuit ons zijn er 2 insprekers geweest die onze zorgen hebben geuit: Michael Broomhead vanuit het zichtpunt van Almere en Frank Kempeneers vanuit Huizen en omgeving – allebei gesteund door de 1013 handtekeningen die de petitie op dat moment had! Daarop hebben de fracties van VVD, PVV, SP en D66 vragen gesteld aan de gedeputeerde Stuivenberg over de zone langs de A27 en de te verwachten overlast . De antwoorden op deze vragen en de goedkeuring van de nota zelf worden besproken op de vervolgvergadering op 20 juni.