Inspraak Statencommissie Duurzaamheid 8 juni

Op 8 juni was de vergadering van de Statencommissie Duurzaam- heid (zie agenda en vergaderstukken bij punt 7). Vanuit ons zijn er 2 insprekers geweest die onze zorgen hebben geuit: Michael Broomhead vanuit het zichtpunt van Almere en Frank Kempeneers vanuit Huizen en omgeving – allebei gesteund door de 1013 handtekeningen die de petitie op dat moment had! Daarop hebben de fracties van VVD, PVV, SP en D66 vragen gesteld aan de gedeputeerde Stuivenberg over de zone langs de A27 en de te verwachten overlast . De antwoorden op deze vragen en de goedkeuring van de nota zelf worden besproken op de vervolgvergadering op 20 juni.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *