Teken de petitie!

Uw stem laten gelden tegen de plannen van Windpark Zeewolde langs de A27? Onderteken dan de petitie. Daarmee kunnen we meer invloed uitoefenen tijdens de inspraak op de oordeelvormende vergadering van Provinciale Staten op 8 juni 2016!

Zie stopmegawindmolensA27.petities.nl

LET OP: Provinciale Staten van Flevoland accepteert alleen petities die zijn ondertekend door mensen die hun email, naam, adres, woonplaats en geboortedatum achterlaten. Daarom worden deze gevraagd. Al deze gegevens zijn standaard niet zichtbaar, ook niet voor ons. De lijst wordt wel verstrekt aan Provinciale Staten, zonder tussenkomst van ons.