Wat hebben we al gedaan?

Inmiddels hebben de Belangenvereniging Almere-Hout en andere partijen:

  • al meerdere zienswijzes ingediend – zie Bundel reacties en zienswijzen Windpark Zeewolde)
  • een samenwerking aangegaan met de vereniging “Stop windmolens Gooimeer’
  • het onderwerp meerdere keren aangekaart bij de gemeenteraad en ook bij het bezoek van burgemeester Weerwind  aan Almere-Hout
  • bij de 3 bijeenkomsten van Windpark Zeewolde gesproken met betrokken partijen
  • deze website stopmegawindmolensA27.nl opgezet en een petitie tegen de windmolens aangemaakt
  • via Almere Dichtbij en Almere Deze Week onze zorgen geuit
  • op 10 mei 2016 met een motie tegen windmolens A27 op de motiemarkt gestaan
  • op 26 mei onze zorgen geuit bij gedeputeerde van Provinciale Staten dhr Stuivenberg
  • op 27 mei 2016 bij Tafel op 2 onze motie toegelicht
  • op 28 en 29 mei flyers bezorgd in de wijken Vogelhorst, Nobelhorst, Oosterwold en Buiten om bewustwording bij de bewoners te kweken