Wat wil Windpark Zeewolde?

De gemeente Zeewolde en de Ontwikkelvereniging Zeewolde hebben op 15 juni 2015 een intentieovereenkomst getekend met het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Flevoland om Windpark Zeewolde vorm te geven (zie Staatscourant).

Daarbij zijn diverse ontwikkelgebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens. In onderstaande afbeelding is het zoekgebied Zuid in oranje te zien. De grijze vlakken zijn mogelijke plaatsen voor windmolens. De scheidingslijn aan de linkerkant is de A27, de scheidingslijn aan de bovenkant is de A6. Binnen de groene cirkel ligt Almere-Hout Vogelhorst. De ellipscontouren zijn hoogtebeperkingen voor vliegveld Lelystad.

MER - Zoekgebied windmolens - deelgebied zuid

Zoals te zien is een van de ontwikkelgebieden direct langs de A27 gelegen, van de Stichtse brug tot aan knooppunt Almere (A6/A27). Omdat hier een gunstig weergebied is en er geen hoogtebeperking zou gelden (nog ter discussie) zijn hier windmolens met een tiphoogte van 220m gepland. In onderstaande afbeelding is ingezoomd op het gebied dat Almere direct raakt. Er is te zien waar windmolens komen en welke hoogtes dat zullen zijn. Ook zijn de verschillende woonkernen duidelijk aangegeven.

 

 

 

 

 

 

Men wil dus windmolens neerzetten die bijna 2x zo hoog zijn als het WTC Carlton, het hoogste kantoorgebouw van Almere. En dat op 500-1500 meter van de bewoonde omgeving van Almere en middenin ontwikkelgebied Oosterwold. En Almeerse bewoners zouden daar geen last van krijgen….